• slide6.jpg
  • slide2.jpg
  • slide5.jpg
  • slide4.jpg
  • slide3.jpg
  • slide1.jpg

1. října roku 2010 byla zahájena rekonstrukce našeho zařízení. Šlo o zásadní krok, nezbytný pro další existenci stanice. Rekonstrukce řešila nejen obnovu a vylepšení chovatelských objektů, ale také výkup nemovitostí tvořících areál záchranné stanice a pořízení vlastního technického vybavení potřebného pro provoz stanice (např. auto, malotraktor).

Pro tento projekt jsme získali 90 % podporu z Evropských fondů, konkrétně z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6- podpora Biodiverzity. Nezbytnou desetiprocentní spoluúčast se podařilo zajistit především díky Kraji Vysočina a LČR s.p. v rámci projektu ČSOP Národní síť záchranných stanic.

Celkový rozpočet akce včetně výkupu nemovitostí činí 20 milionů Kč, samotná stavební část více než 12 milionů č (včetně DPH). Projektovou dokumentaci stavby zpracovala projekční firma "PROJEKT sdružení" ze Světlé nad Sázavou, provedením byla pověřena firma UNIMONT J.C:K., s.r.o. z Hradce (u Ledeče nad Sázavou). Stavební práce byly dokončeny ve smluvním termínu na konci listopadu 2011. Výsledek posoudíte nejlépe při osobní návštěvě naší stanice.

ico adopceico dmsico nalezeneico video