• slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide2.jpg
  • slide6.jpg
  • slide1.jpg
  • slide4.jpg

Dvě vydry z Vysočiny posílí populaci ve Frísku

Frísko (Fryslân) je provincie na severu Nizozemska se správním střediskem ve městě Leeuwarden. Tato provincie není tak přelidněná jako většina Nizozemského království. Díky tomu právě zde žijí poslední jedinci populace vydry říční, která kdysi v nížinném a hojně zvodněném Nizozemsku byla jistě velmi četná. Napovídá tomu i fakt, že právě v Nizozemí kdysi vzniklo plemeno psa vyšlechtěné k lovu vyder zvané Wetterhound, česky Holandský či Fríský vodní pes.

Snaha zachránit izolovanou frískou populaci vydry říční má už dlouhou historii. Dokonce i myšlenka osvěžení krve dovozem vyder z Čech tu byla už před více než deseti lety. Tehdy však k vypuštění našich vyder nedošlo kvůli obavám z rizika způsobeného dopravou a také kvůli tradičnímu způsobu lovu ryb do vrší, který by rovněž mohl vypuštěná zvířata ohrozit.

Holandští ochranáři s širokou podporou veřejnosti však v minulém desetiletí dosáhli významných změn jak v území, kde mají být vydry vypuštěny, tak i v legislativě upravující způsob použití rybářských vrší právě v oblastech vhodných pro život vydry říční. Vedle vhodného prostředí s dostatkem potravy je příslibem i pozitivní vztah veřejnosti k obnově populace tohoto rybožravého predátora ve Frísku. Zdá se, že v urbanizovaném Holandsku dnes není pochybnost o tom, zda stojí za to pro volně žijící živočichy i něco obětovat.

Nizozemské ochranářské organizace Dutch Otterstation Foundation a Fryske Gea nás na jaře letošního roku oslovily s dotazem na možnost vypuštění vyder ze záchranné stanice v Pavlově do fríského národní parku Nationaal Park de Alde Feanen. Národní park je v srdci Fríska, nedaleko Leeuwardenu, v krajině plné mokřadů.

V březnu letošního roku byla do záchranné stanice v Pavlově přijata dvě osiřelá mláďata vydry říční. Přivezli jsme je z areálu stavebnin v Křižanově, kde je po ztrátě matky z nory vyhnal hlad a potulovala se po pozemku prodejního skladu. Oba sourozence - samičky, jsme přijali ve věku, kdy už přijímaly ryby a nebylo potřeba je kojit náhražkou mateřského mléka. Nedocházelo proto u nich k významnějšímu kontaktu s ošetřovateli a obě zvířata si uchovala plachost. Zachování přirozeného chování bylo podpořeno i jejich umístěním ve společném přírodním výběhu mimo návštěvnicky přístupnou část stanice. Zatímco Ministerstvo životního prostředí ČR v součinnosti s AOPK ČR a nizozemskými orgány ochrany přírody prověřovalo všechny aspekty záměru, v Pavlově se mladé vydry učily lovit ryby. To je výhoda našich výběhů s rybníčky, ve kterých je možné vydrám vytvořit podmínky blízké životu v přírodě. Naše vydry pohrdly dokonce i dřevěnými boudičkami a stejně jako divoké vydry v přírodě se zabydlely v norách, které si vyhrabaly v břehu. Jediným rušivým zásahem do přípravy na vypuštění do přírody bylo nezbytné očkování a označení čipy.

V září vydalo MŽP potřebné povolení a byl upřesněn plán převozu. Bylo dojednáno, že vydry budou převezeny do Holandska osobním autem s odjezdem z Pavlova v neděli 9. října ráno. Protože bylo jasné, že v přírodním výběhu nebude jednoduché plaché vydry odchytit, byla do výběhu už v září umístěna odchytová klec. S blížícím se termínem stěhování rostly naše obavy, zda se nám podaří ve výběhu odchytit plaché vydry na stanovený čas. Není samozřejmě možné odchytit zvířata v příliš velkém předstihu a zbytečně tak prodlužovat jejich stres z přepravy. Na druhou stranu opozdit připravený transport by znamenalo organizační komplikace včetně propadnutí platnosti veterinárního povolení pro převoz. Zvířata se však odchytové kleci stále důsledně vyhýbala a zdálo se, že je nezajímají ani ty nejvybranější vydří lahůdky, které jsme jim do klece předkládali. Ve čtvrtek večer byl sklopec nalíčen a odchyt začal naostro. Nezbytné časté kontroly sklopce v odlehlé části areálu byly nejen unavující, ale hlavně bezvýsledné. V pátek večer jsme byli stále neúspěšní a v sobotu už měla stěhovací skupina z Holandska dorazit. První úspěch se dostavil v sobotu ráno. Druhá vydra však zůstávala schovaná v některé z nor. Holandským kolegům, kteří dorazili v podvečer jsem s omluvou vysvětlil, že připravené je jen jedno ze zvířat a druhou vydru asi budeme muset společně najít a opatrně vykopat z některé nory v kamenitém břehu rybníčka. Z tohoto pohledu bylo povzbuzující snad jen to, že kromě avizované zooložky, přijeli z Holandska také dva její kolegové. Po vysvětlení situace jsme se v deštivém podzimním soumraku vydali společně obhlédnout výběh s rybníčkem, v jehož bahnitých březích nás mělo čekat utužování mezinárodní spolupráce s krumpáčem a lopatou. Zafrkání naštvané vydry ze sklopce bylo opravdu milým překvapením. Od tohoto okamžiku už vše probíhalo hladce a před osmou hodinou v neděli ráno, tedy zcela podle plánu, auto s oběma vydrami ve speciálních přepravních bednách vyjíždělo z Pavlova. Cesta přes Drážďany, Berlín a Brémy proběhla bez komplikací. V přírodním výběhu umístěném v národním parku teď vydry stráví ještě několik týdnů v zajetí před definitivním vypuštěním do volné přírody. V Národním parku de Alde Feanen jsou v současnosti tři vydry a protože s našimi vydrami bude současně vypuštěna i vydra dovezená z Rakouska, dojde nejen ke zdvojnásobení jejich počtu, ale také k potřebnému rozšíření genofondu této izolované populace vyder. Dlouhodobým cílem celého projektu je propojení s populací vydry v blízkém Dolním Sasku.

Pro dvě vydry z Vysočiny vypuštění ve Frísku znamená možnost získat vlastní teritorium bez konkurence vrstevníků, kteří vyrůstali přirozeným způsobem s matkou a jsou tedy lépe připraveni pro samostatný život než naši odchovanci. Zároveň česká účast v tomto projektu může významně přispět k nadějným vyhlídkám dalších generací těchto krásných živočichů v přírodě Nizozemí. Vydry budou i po vypuštění monitorovány a tak budeme mít možnost sledovat jejich další osud.

Podrobnější informace o fríském Nationaal Park de Alde Feanen naleznete: anglicky: odkaz holandsky: odkaz

Stránky neziskové organizace Stanice Pavlov, o.p.s.: www.stanicepavlov.eu

*** Zprávy o našich vydrách v Holandsku (aktualizováno březen 2012):

Obě vydry z Vysočiny se ve Frísku dobře adaptovaly. Jedna z nich zůstává v okolí národního parku (Jitka) druhá (Petra) hledá své teritorium dál. Mladá zvířata, která přirozeně opouštějí svou matku a hledají si vlastní teritorium se i u nás běžně dostávají daleko od svého rodiště. V obdobné situci byly mladé samice vypuštěné v Holandsku. Není proto překvapením, že jedna z vypuštěných vyder se značně vzdálila. Níže je originál informace , kteou jsme o vydrách dostali 8.3.2012 včetně odkazu na mapu s vyznačením telemetricky zjištěného teritoria Jitky. Zajímavá je i poznámka o tom, že v době mrazů lovila také husy a kachny.

EN

Both of your otters have been released successfully, but one of them we called Petra moved away from the area. A big search did not result in finding her. By means of flying we hope to find her back. She moved out of the area, because it suddenly appeared that another otter had come to this area and settled there. The other Czech otter, we call Jitka, is doing very well and is monitored daily. Our students have made a map of her home range, which you can see here: http://trackonmap.com/HRJitka.html She has a well-established home range here in a safe area. She managed to catch geese and ducks when we had a lot of frost some weeks ago. She could also easily find some open water for finding food. I also go every week to monitor her.

Aktualizace k 21.8.2012: Další tři vydry se chystají do Fríska. Obě naše vydry našli v Nizozemí vhodné podmínky a dá se očekávat i jejich rozmnožení. Vzhledem k tomuto uspěchu jsme požádali MŽP k povolení pro přemístění (CITES) dalších třech vyder narozených v ČR. Jedná se o dvě zvířata nalezená jako opuštěná na Třeboňsku a jedno u Kněžice nedaleko Brtnice (dva samci , jedna samice). Díky rychlému vyřízení na MŽP a naopak potížím s doručením doporučeného dopisu způsobených poštou v Ledči nad Sázavou se k nám povolení dostalo včera , tedy 20. srpna. Zvířata jsou zdravá, v dobré kondici, naučili se v přírodním výběhu lovit , jsou naočkovaná a očipovaná. Převoz do Nizozemí předpokládáme během září, ale termín bude ještě holandskou stranou upřesněn.

Aktualizace 12.11.2012: Povedlo se ! Další tři odrostlá mláďata jsou v Nizozemí. Dva samci a jedna samice odcestovali autem 23. října večer v doprovodu našich dvou zkušených holandských kolegů. Zvířata byla ještě v Pavlově vybavena pasivními mikročipy s prodlouženým dosahem. Pomocí těchto moderních mikročipů a speciálních snímacích zařízení (čteček) umístěných v terénu budou zvířata po vypuštění monitorována. Pro zájemce o podrobnější informace o této moderní monitorovací technice: www.oregonrfid.com

Odkaz na web holandských ochranářů (v holandštině , ale s fotkami z vypouštění) http://www.vriendenvandeotter.nl/index.php?Nieuws/Nieuwsbericht[nieuws_ID=35]

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video