Aktuální složení správních orgánů

Zakladatelé:

 • Ing. Václav Hlaváč
 • Obec Pavlov - Roman Krecl (starosta)
 • MVDr. Pavel Vrbka

 

Členové správní rady:

 • MVDr. Pavel Vrbka (předseda)
 • Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.
 • Ing. Josef Pavelka
 • pan Zdeněk Chlád
 • pan Pavel Kalabus
 • Ing. Tomáš Škaryd
 • Ing. Václav Hlaváč
 • Ph.Dr. Jana Myslivcová
 • Ing. Roman Svoboda
 • Mgr. Jitka Větrovcová
 • Mgr Aneta Tomová
 • RNDr. Petr Mückstein

 

Dozorčí rada:

 • Ing. Lenka Arnotová
 • pan Jaromír Vadinský
 • Ing. Jan Drápela
 
Práce ve výše uvedených správních orgánech je bezplatná. Děkujeme.

Organizaci navenek zastupuje ředitel: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.

 

Tým zaměstnanců:

 • Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. (ředitel)
 • Bc. Jiří Kořínek (provozní)

s částečným úvazkem:

 • Oldřich Rod
 • Miroslava Prášková
 • Hana Havlová
 • Eva Pavelkoá
 • Jana Prejzová
 • Marta Ciroková

Dohoda o provedení práce:

 • Mgr. Petra Hlaváčová

ico adopceico dmsico nalezeneico video