Soutěž

Soutěž „DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ pro kolektivy škol, školek a stacionářů

 

OPRAVA SOUTĚŽNÍHO ARCHU PRO III. KATEGORII
Omlouváme se! Ve 2. kole se v soutěžním archu pro III. kategorii ‚Co patří ptáčkům do krmítka?‘ vyskytla chyba.
V archu je téměř totožná otázka číslo 3. a 4. Je zde požadavek vyplnit určitý počet názvů ptáčků na přiloženém plakátku. V každé této otázce je ale požadavek na počet ptáčků jiný. Necháváme proto na učiteli, kterou variantu otázky si zvolí. Obě varianty budou počítané za správné řešení (jak počet 5, tak počet 10 názvů ptáčků).
Děkujeme Vám za pochopení.

 

Vážení ředitelé a učitelé škol, školek a stacionářů,
dovolte nám, abychom Vás a vaše školáky touto cestou pozvali k účasti na soutěži pro první stupeň základních škol, školek a stacionářů ‚DIVOČINA BLÍZKO NÁS‘. Pořadatelem soutěže je Stanice Pavlov, o.p.s.

Soutěž se týká ochrany přírody a jejím smyslem je zábavnou formou připomenout dětem život zvířat v naší volné přírodě v souvislosti s lidskou činností. Účast spočívá ve vyplnění krátkých soutěžních archů s několika málo jednoduchými otázkami či úkoly a jejich doručení pořadateli soutěže.

Soutěžení probíhá ve čtyřech kolech v termínech:
  • I. kolo - 15. září 2018 – 30. říjen 2018
  • II. kolo - 15. listopad 2018 – 31. prosince 2018
  • III. kolo - 15. leden 2019 – 28. únor 2019
  • IV. kolo - 15. březen 2019 – 30. duben 2019


Jednotlivá kola se vztahují ke zvířatům v různých ročních obdobích – buď k jednotlivým druhům či k jejich ochraně v průběhu roku.

Pro soutěž jsou vypsány tyto čtyři kategorie:

I. kategorie – třídy mateřských škol
II. kategorie – třídy základních škol - 1. – 3. třída
III. kategorie – třídy základních škol - 4. – 5. třída
IV. kategorie – kolektivy stacionářů

Ceny pro vítěze celé soutěže (pro každou kategorii zvlášť) jsou sestaveny následovně:

I. místo - Prohlídka záchranné Stanice Pavlov, o.p.s., včetně dopravy (jaro r. 2019)
II. místo - Naše návštěva u vás ve školce, škole či zařízení s programem se zvířátky (v termínu září – říjen 2019)
III. místo - Pracovní listy ze záchranné stanice a další věcné ceny pro celou třídu


Více je možné se dozvědět v přiložených pravidlech soutěže.
Soutěžní archy budou doručovány školám, školkám a zařízením emailem a budou také uveřejněny na webových stránkách Stanice Pavlov, o.p.s. www.stanicepavlov.eu, na Školském portálu Kraje Vysočina a informace na Portálu EVVO v sekci ‚Kalendář akcí‘ vždy před termínem započetí jednotlivého soutěžního kola. Soutěž je otevřená všem školním kolektivům v rámci daných kategorií. Přihláškou do soutěže je zaslaný a řádně vyplněný soutěžní arch.

 

Na setkání při soutěži „DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ se těší

kolektiv záchranné Stanice Pavlov, o.p.s.
V Pavlově 21. 8. 2018

ico adopceico dmsico nalezeneico video