Mapování výskytu norka amerického ve vybraných evropsky významných lokalitách Kraje Vysočina

Mapování výskytu norka amerického ve vybraných evropsky významných lokalitách Kraje Vysočina a návrh opatření k omezení jeho vlivu na předmět ochrany těchto lokalit

Projekt finančně podpořený z grantového programu MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2012

getActive()->id ; //echo "current menuitem = $currentMenuId"; ?>
setQuery($query); $zaznam = $db->loadAssoc(); $filtr_vyber_kategorie = " AND parent_id = $currentMenuId"; $query = "SELECT * FROM #__menu WHERE id > -1 $filtr_vyber_kategorie AND published > 0 ORDER BY rgt ASC"; $db->setQuery($query); // returns the array of database objects $list = $db->loadObjectList(); // create the list of titles foreach ($list as $item) { //print_r($item); //$parse_url = parse_url() ?> title; /* $db =& JFactory::getDBO(); $query = "SELECT * FROM #__menu WHERE id = $currentMenuId"; $db->setQuery($query); $zaznam = $db->loadAssoc(); //echo "

current id menu: $currentMenuId

"; $parentMenuId = JSite::getMenu()->getActive()->parent_id; //echo "

výpis konkrétní značky

"; $filtr_vyber_kategorie = " AND parent_id = $currentMenuId"; $currentMenuNazev = JSite::getMenu()->getActive()->name; // Get a database object //$db = JFactory::getDBO(); $query = "SELECT * FROM #__menu WHERE id > -1 $filtr_vyber_kategorie AND published > 0"; //echo "

$query

"; // Executes the current SQL query string. $db->setQuery($query); // returns the array of database objects $list = $db->loadObjectList(); // create the list of titles foreach ($list as $item) { //$item_title = $item->title; //echo "id článku $id_clanku"; //$query = "SELECT * FROM #__menu WHERE id > -1 $filtr_vyber_kategorie"; */ ?>

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video