Sledování pobytových stop

Každá lokalita je v průběhu řešení projektu navštívena nejméně 2x s cílem zjistit všechny pobytové stopy prokazující přítomnost norka amerického. Z každé kontroly je prováděn záznam a fotodokumentace nalezených pobytových stop.

(červená šipka-nahoře stopy vydry, modrá šipka-dole stopy norka)

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video