Vybrané lokality a záznamy z provedených kontrol

Název EVL / Potenciálně dotčené druhy

Jankovský potok / vydra říční, mihule říční, perlorodka říční, bekasina otavní

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Břevnický potok / vranka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Šlapanka a Zlatý potok / vydra říční

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Martinický potok / vranka obecná, velevrub tupý

( - )


Chrudimka / vydra říční, vranka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Želivka / bolen dravý

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Trnava / vydra říční

( - )


Fickův rybník / čolek velký

( - )


Rašelinné jezírko Rosička / čolek velký

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Znětínské rybníky / kuňka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


V Kopaninách / kuňka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Vatín / kuňka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Maršovec a Čepička / kuňka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Dívka / kuňka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Nová Říše / sekavec

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Údolí Oslavy a Chvojnice / vranka obecná užovka podplamatá, mlok skvrnitý

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Řeka Rokytná / vranka obecná, hrouzek běloploutvý, velevrub tupý

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Havranka / vydra říční, bekasina otavní

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )


Loučka / vranka obecná

( - )


Staviště / vranka obecná

( záznam kontroly lokality ke stažení a nahlédnutí - zde )

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video