Jiřičky

Zadávejte hnízdiště jiřiček do databáze AVIF na stránkách www.birds.cz

Pomůžete jim zachránit rodinu.

Jiřičky z Ledče nad Sázavou

Na náměstí v Ledči nad Sázavou je stále co pozorovat: poštolky, vrabci, kavky a také jiřičky. Ty si zde našli hnízdiště v rozích oken starého domu. Letos zde hnízdilo minimálně šest párů. Při návštěvě náměstí nám nebylo první den podezřelé, že z okna horního patra na nás vykoukl dělník. Další den ale již bylo pozdě, první i druhé patro domu bylo vyklizené, kompletně i s jiřiččími hnízdy. Zbylo poslední jedno hnízdo v prvním patře. Přivolaná inspekce životního prostředí však nestihla zachránit ani to, při příjezdu bylo i poslední hnízdo pryč. Kam se ztratila mláďata? A kam lidská ohleduplnost?

Jiřička obecná (Delichon urbicum)

Jiřička obecná (Delichon urbicum)

Jiřičky a vlaštovky byly vždy člověkem vítány a to nejen pro svou schopnost likvidace obtížného hmyzu, ale i pro prosté potěšení z možnosti zblízka pozorovat jejich hnízdění, krmení mladých, jejich životní projevy. Přílet těchto ptáků do blízkosti lidských obydlí signalizuje příchod jara a jejich neuvěřitelná cesta přes kontinenty dokazuje, že je naše planeta stále ještě zdravá.

V posledním desetiletí však dochází ve většině Evropských populací k úbytku jiřiček o více jak 10 % a výjimkou není ani Česká republika.

Jiřičky se z vesnic čím dál častěji přesouvají do měst a hledají si místa pro svá hnízda většinou na zateplených panelových domech v horních rozích oken.

nenasákavá omítka, která způsobuje, že hnízda na podkladu nedrží

Zde je trápí nejen nenasákavá omítka, která způsobuje, že hnízda na podkladu nedrží a při stavbě nebo během hnízdění padají. Velkým problémem je především netolerance obyvatel bytů. Ačkoli odstraňování hnízd během hnízdní sezony je nezákonné je to skutečnost, se kterou se stále setkáváme. Pokud skutečně jiřičky za vaším oknem nechcete, počkejte, až vyvedou mladé a následně situaci můžete řešit. Především bychom se ale přimlouvali za to, abyste zvážili, zda se skutečně chcete jiřiček zbavit. V době, kdy vlaštovek i jiřiček stále ubývá, jsou mnozí lidé hrdí na to, že se jiřičkám líbí právě u nich.

Jiřičky sice znečišťují místo pod hnízdem, tomu lze ale jednoduše zabránit umístěním prkénka pod hnízdo (foto pod textem).

Jiřičkám můžete pomoci vytvořením kaluže poblíž jejich hnízdiště.

Jiřičkám v horkých letních dnech chybí bláto, ze kterého staví svá hnízda.
Můžete jim snadno pomoci vytvořením kaluže poblíž jejich hnízdiště.

Uzavření hnízdního otvoru nebo shození hnízda během hnízdění je nezákonné.

Uzavření hnízdního otvoru (v tomto případě novinami) nebo shození hnízda během hnízdění je nezákonné. Bohužel se s tímto neobhájitelným lidským chováním stále setkáváme.

 Domy, které si jiřičky vybraly k hnízdění, mají v oknech plašiče.

Nelehká situace čeká jiřičky na našich sídlištích. Domy, které si jiřičky vybraly k hnízdění mají v oknech plašiče. Není snad jiřiččí hnízdo hezčí, než kus igelitu? Dejte jiřičkám možnost u vás zahnízdit.

Dřevěná podložka brání znečištění fasády i oken.

Dřevěná podložka brání znečištění fasády i oken. Umístění podložky lze provést i v průběhu hnízdění. (Neumisťujte v místech, kde je pravděpodobné, že na podložku sednou predátoři např. kočka nebo straka).

mladata

Mláďata jiřiček v záchranné stanici

Zákonná ochrana

V souladu s § 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je v zájmu ochrany druhů volně žijících ptáků zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat. Ten, kdo tento zákaz poruší se vystavuje riziku uložení pokuty do výše 10 000 Kč v případě fyzické osoby nebo do výše 1 000 000 Kč v případě právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti (§ 87 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 1 písm. e)).

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video