Norek evropský

norek VIVI

   Norek evropský je, jako druh, ohrožen úplným vyhynutím. To je i důvod, proč vznikl mezinárodní projekt záchrany genofondu tohoto živočicha (EAZA EEP European mink) a stanice se se svým záchranným chovem na této aktivitě také podílí. Pomáhá zajistit přežití druhu, ale poskytuje i příležitost návštěvníkům poznat tohoto, našeho původního, živočicha.

    Vivi se narodila v roce 2014 ve Finské Zoo Ähtari. K nám přišla jako nová posila v rámci záchranného programu.  Její počáteční strach z nového prostředí záhy opadl a nyní již z dálky vyhlíží ošetřovatele s krmením.

 

Cena adopce činí 2.500 Kč/rok, denní náklady na krmení jsou 20 Kč.

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video