Včelojed lesní

včelojed

     Včelojed lesní je dravec. A jak už z jeho jména vyplývá, na předních místech v jeho jídelníčku jsou vosy a včely. Lví podíl v potravě včelojeda lesního zaujímají larvy, kukly a dospělí jedinci blanokřídlého hmyzu: včel, vos a sršňů nebo čmeláků. Příležitostně se však živí i jiným hmyzem, pavouky nebo červy, ale občas loví i žáby, hady, drobné hlodavce nebo mláďata jiných ptáků. Tu a tam nepohrdne ani různými lesními plody či ovocem. Včelojed lesní sbírá svou kořist na zemi v lese nebo sedí na větvi, v zorném poli má paseku a přesně si zjišťuje, kudy včely nebo vosy vyletují z hnízda.

 

 

Cena adopce činí 3.000 Kč/rok, denní náklady na krmení jsou 20 Kč.

 

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video