Posudek na synantropní druhy živočichů

Posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů volně žijících živočichů je realizováno provedením zoologického průzkumu stavby odborníkem – zoologem. Z hlediska obecně chráněných druhů jsou předmětem posuzování především ptáci (např. poštolka obecná, jiřička obecná, rehek domácí, vrabec domácí, vrabec polní), v případě zvláště chráněných druhů: rorýs obecný, vlaštovka obecná, kavka obecná a sýček obecný a synantropní druhy netopýrů.

Záznamy o výskytu živočichů v nálezových databázích (Nálezová databáze ochrany přírody, rorysi.cz, ceson.org) mají v souvislosti se stavebními úpravami jen orientační a pomocný charakter, dostatečně nevypovídající o počtu a distribuci jednotlivých druhů živočichů na posuzované stavbě.

Následně je na základě výsledků průzkumu zpracován odborný posudek. Průzkum a posouzení slouží jak k zacílení potřebných opatření na ochranu živočichů (na konkrétní druhy, případně charakteristická místa v rámci stavby), tak k omezení případných nadbytečných či neodůvodněných nároků na stavebníka.

Zpracování zoologického posudku je nezbytné při čerpání financí z dotačních programů OPŽP, IROP a Zelená úsporám

 

V případě zájmu o zpracování odborného posudku stanicí Pavlov o.p.s. kontaktujte Mgr. Petru Hulvovou, tel. 777 974 848
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

domy

ico adopceico dmsico nalezeneico video