Posudky na škody vydrou

V případě zájmu o zpracování posudku v kraji Vysočina kontaktujte Mgr. Petru Hulvovou
+420 777 974 848
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postup při podávání žádosti o náhradu škod vydrou říční

Odborný posudek

Povinnou přílohou žádosti o náhradu škod v případě vydry je odborný posudek, který odhaduje výši škod způsobených vydrou říční. Metodika výpočtu škod aktuálně není schválená, je jen doporučená. V praxi níže uvedené subjekty tuto metodiku dodržují, což znamená, že posuzovatel musí navštívit rybník pro odhad škod v období, na které se žádá. Je tedy potřeba, nejprve kontaktovat toho, kdo vám posudek vypracuje, teprve poté žádejte o náhradu škod na kraj. Datem, kdy je doručena žádost na kraj je ukončeno škodní období a následně zpracovatel posudku odesílá posudek na kraj i žadateli.

Posuzovateli musíte dodat: obsádka (druh ryby, kg nasazené ryby a případně cena), kontaktní údaje, seznam rybníků s výměrou a parcelními čísly.

Cena posudku pro jednotlivé rybníky se pohybuje v rozmezí 1 200-1 500 Kč podle vzdálenosti lokality.
Cena pro skupinu rybníků se pohybuje v rozmezí 2 500-3 000 kč podle vzdálenosti lokality a množství rybníků.

Místní šetření

O škodě musíte informovat pracovníka místně příslušného odboru životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností a požádat zde o tzv. místní šetření (nejlépe pošlete písemnou žádost). Obecní úřad také kontaktujte před posláním žádosti na kraj. Pracovník OOP na základě Vaší žádosti musí provést kontrolu v terénu, při kterém prokáže či neprokáže přítomnost vydry říční na Vašem rybníce. Nehodnotí výši škody, jen potvrzuje přítomnost. Místní šetření není zpoplatněno.

Žádost o náhradu škody

Žádost o náhradu škod se podává k místně příslušnému krajskému úřadu. V případě, že žádáte o náhradu škod na více rybníků, které se nachází ve více krajích, musíte poslat na každý kraj žádost zvlášť. Žádost o náhradu škod si můžete stáhnout ZDE nebo Vám ji poskytne pracovník obecního úřadu či krajského úřadu.

Žádost vyplníte a doplníte o příslušné povinné přílohy (blíže se podívejte do konkrétních žádostí, kde je seznam detailně popsán):

  1. výpis z katastru nebo nájemní smlouva
  2. doklad o vlastnictví ryb, může být čestné prohlášení
  3. protokol z místního šetření
  4. odborný/znalecký posudek (v praxi se odborný posudek dodává většinou až po podání této žádosti, aby byl vypracován přesně na období, pro které se žádá, což je období 180 dní zpětně od doručení žádosti na místně příslušný kraj).

V případě nejasností, můžete kontaktovat pracovníky krajských úřadů, kteří mají tyto žádosti na starosti:

Pro kraj Vysočina: Ing. Jana Vondráková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ico adopceico dmsico nalezeneico video