INFORMACE PRO RODIČE A ČLENY PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU

Milí rodiče a členové Přírodovědného kroužku, předkládáme vám několik základních informací k jeho průběhu

 • Schůzky kroužku budou probíhat v areálu Stanice Pavlov o. p. s. v pondělí v čase 15:00 - 18:00.

 • První schůzka proběhne 5.10. 2020 další setkání budou 19.10., 9.11. a 14.12.

 • V průběhu měsíce září bude zajištěn doprovod dětí od zastávky autobusu (příjezd od Ledče 14:45, příjezd od Světlé 14:51) na Stanici, v dalších měsících to záleží na dohodě.

 • Při individuální dopravě bude místem srazu odpočívadlo u vstupu do areálu Stanice (souřadnice GPS: N 49°42.01687', E 15°20.26120') - čas 14:55 - 15:00.

 • Každý člen kroužku je povinen vedoucímu kroužku nejpozději na první schůzce odevzdat přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. Zákonní zástupci nezletilých podpisem přihlášky potvrzují, že souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku a zavazují se k úhradě stanoveného účastnického poplatku.

 • Vyplněné přihlášky je možné odevzdávat již v průběhu měsíce srpna osobně v kanceláři Stanice Pavlov, případně zasílat poštou na adresu Stanice Pavlov o.p.s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou - na obálku připište heslo Kroužek. 

 • V případě zájmu převyšujícího kapacitu kroužku (20 osob) bude o zařazení do kroužku rozhodovat pořadí došlých přihlášek. Účastníka přihlašujete do kroužku na celý školní rok.

 • Účastnický poplatek za kroužek je třeba zaplatit na účet číslo: 2100402225/2010. Lze ho uhradit dvojím způsobem - na celý rok (700 Kč/rok) - nejpozději do 31. října 2020, případně ve dvou splátkách na začátku každého pololetí (400 Kč/pololetí). Platbu za druhé pololetí je nezbytné zaplatit do 31. ledna 2021). Do zprávy pro příjemce uveďte heslo „Kroužek“ + jméno dítěte. 

 • Vedoucí kroužku zajišťuje bezpečnost členů kroužku na místě srazu - tj. v průběhu měsíce září od okamžiku příjezdu autobusu na zastávku v obci Pavlov, popř. na místě srazu u Stanice od 14:55. V dalších měsících bude pravidlo upřesněno na základě potřeby účastníků. Při individuální dopravě doprovod předává člena kroužku na pracovišti osobně vedoucímu kroužku, nebo pověřené osobě na pracovišti. Pokud dítě přichází samo, ohlásí svůj příchod vedoucímu kroužku nebo pověřené osobě na pracovišti.

 • Odpovědnost vedoucího kroužku za člena kroužku končí okamžikem ukončení kroužku ve stanoveném čase. Následuje buď předání dítěte přímo zákonnému zástupci či osobě, která je na základě údaje uvedeného v přihlášce oprávněna jej vyzvednout. Pokud dítě smí odcházet samo (tento údaj je uveden v přihlášce), svůj odchod ohlásí vedoucímu kroužku.

 • Schůzky kroužku budou probíhat převážně v přírodě, v terénu - na Stanici a v jejím okolí. Je pravděpodobné, že se děti během programu ušpiní, případně by mohlo oblečení dojít i jiné úhony. Prosíme, přizpůsobte tomu oblečení dítěte, případně dejte dítěti s sebou náhradní nebo pracovní oděv na převléknutí.

 

Přejeme vám, aby se vám i vašim dětem u nás líbilo a chodili jste k nám rádi.

Veškeré dotazy, náměty a připomínky směřujte na vedoucí kroužku (tel. 777 974 848) nebo ředitele Stanice Pavlov (tel. 734 309 798).

ico adopceico dmsico nalezeneico video