Vydra - tajemná královna řek

věková skupina: 3.- 9. třída

cíle programu:

  • žáci se dozví zajímavosti ze života vyder (jejich biologii, způsobu života)
  • žáci se při komentované prohlídce zůčastní krmení vydry a tím získají praktické zkušenosti z chování těchto šelem a na vlastní oči se přesvědčí o zvláštnostech tohoto druhu
  • žáci si formou kvízu či hry ověří  a upevní získané vědomosti
  • žáci si kontaktem se zvířetem upevní získané vědomosti snáze než v lavicích a zároveň si budou moci sami ověřit pravdivost informací přímo v areálu Stanice
  • žáci se dozví o důležitosti ochrany prostředí pro zachování tohoto druhu a zároveň o možnostech ochrany nejen tohoto živočicha

výstupy programu:

  • závěrečná zpráva - popis programu, rozpracování jednotlivých částí programu
  • popis a návod na jednotlivé hry, výroba a popis didaktických pomůcek
  • přednáška, prezentace -"Vydra - královna řek"
  • zpráva z pilotního ověření programu včetně fotodokumentace

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video