Nabídka programů Stanice Pavlov 2019/2020

II. stupeň ZŠ

Program

délka programu

Stanice/škola

out/in

termín

cena
na žáka

Vydra - tajemná královna řek

90 min

+ / -

+ / -

IX. - VI.

50 Kč

Piráti povětří

+ / -

+ / +

IX. - VI.

Lýkožrouti v našem lese

+ / -

+ / +

IX. - VI.

Je třeba se vlka bát?

+ / +

+ / +

IX. - VI.

Pasti a pastičky

+ / +

+ / +

IX. - VI.

S netopýry pod jednou střechou

+ / +

+ / +

IX. - XI.

IV. - VI.

Co dát ptáku do zobáku

+ / +

+ & +

XII. - II.

Jak se žije ve dvou živlech

+ / -

+ / -

III. - IV.

S veverkou mezi hlodavce

+ / +

+ / +

III. - V.

Budkohrátky

+ / +

+ / -

III. - VI.

Luční džungle

90 min

+ / +

+ / -

IV. - VI.

50 Kč

Hájemství vodních breberek

+ / +

+ / -

V. - VI.

 

Pedagogický doprovod zdarma. Ideální velikost skupiny je 15-25 dětí.
Program na stanici je možné spojit s prohlídkou expozic s průvodcem (1 hod.) - příplatek 20 Kč k ceně programu na žáka.
Samostatná prohlídka stanice s průvodcem ... 50 Kč na žáka.
K ceně programu mimo záchrannou stanici se připočítává doprava (6 Kč/km).

 

Program, popř. prohlídku stanice rezervujte minimálně týden předem mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. na telefonním čísle 777 974 848.

 

Program

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Vydra - tajemná královna řek

                   

Piráti povětří

                   

Lýkožrouti v našem lese

                   

Je třeba se vlka bát?

                   

Pasti a pastičky

                   

S netopýry pod jednou střechou

                   

Co dát ptáku do zobáku

                   

Jak se žije ve dvou živlech

                   

S veverkou mezi hlodavce

                   

Budkohrátky

                   

Luční džungle

                   

Hájemství vodních breberek

                   

 

Stručná anotace programů:

Vydra - tajemná královna řek

Tato hravá lasicovitá šelmička oplývající mnoha fascinujícími schopnostmi v minulosti vinou člověka z naší přírody téměř vymizela. Dnes díky záchrannému programu a přísné ochraně se opět může volně potulovat nejen po řekách Vysočiny. Žáci se během programu dozvědí mnoho zajímavých biologických, eto- i ekologických informací ze života vyder a v rámci hry zkusí vyřešit i stálý konflikt „vydra vs. rybář“. Součástí programu bude komentované krmení vyder ze Stanice Pavlov.

nosi jezek jablicka

 

Piráti povětří

Sovy a dravci jsou ptáci, kteří stojí spolu s šelmami a člověkem na pomyslném vrcholu potravní pyramidy. Žáci se v rámci programu seznámí se zástupci těchto dvou skupin chovaných ve Stanici Pavlov a jejich prostřednictvím získají informace o nebezpe-čích, kterým tito živočichové čelí i o možnostech, jak jim pomáhat. Zároveň žáci získají povědomí o pojmech potravní řetězec a potravní pyramida.
Program je také možné podle zájmu školy zaměřit pouze na dravce, nebo jen na sovy.

netopyr program

 

Lýkožrouti v našem lese

Žáci se během programu budou moci podívat na pověstného lýkožrouta smrkového pěkně pod lupou. Dozví se řadu informací z jeho života (jaké stromy napadá, jak se množí a co mu vyhovuje) a budou si ho moci sami pod kůrou stromů vyhledat. Uvědomí si, co stromy k životu potřebují, jak mezi sebou komunikují a jak se například starají o své potomky. Zamyslíme se nad různými funkcemi lesa i nad tím, jak si žáci představují zdravý přirozený les.

co das ptacku do zobacku

 

Je třeba se vlka bát?

Které zvíře je v naší přírodě nejnebezpečnější? Je třeba se v našich lesích skutečně bát? Poznáte, která informace z médií je důvěryhodná a co je zavádějící hoax? Pojďme společně odhalit, jak je to s nebezpečnými zvířaty v naší české kotlině, na co si při výpravách do přírody dát pozor a jak v případě nebezpečí reagovat, případně poskytnout první pomoc.

vlk

 

Pasti a pastičky

Dnešní civilizace se stále víc a víc střetává s přírodou okolo nás. Nevyřešíme sice globální problémy lidstva, ale každý z nás se může pokusit přírodě okolo pomoci. Program si klade za cíl představit žákům nejnebezpečnější pasti pro volně žijící zvířata, naučit žáky všímat si rizik ve svém okolí a probudit v nich snahu aktivně podle svých možností přispět ke zlepšení situace. Každý z nás může přispět k ochraně naší i světové biodiverzity.

pasti

S netopýry pod jednou střechou

Žáci se budou moci zblízka seznámit s velice zajímavým živočichem, který často budí v lidech neoprávněné negativní emoce. Během různých aktivit se seznámí se stavbou netopýřího těla i s životním cyklem těchto drobných hmyzožravců. Dozví se, kolik druhů netopýrů se v ČR vyskytuje - proč jsou všichni silně nebo kriticky ohrožení a zároveň se zamyslí nad netopýrem coby synantropním druhem.

netopýr

Co dát ptáku do zobáku

Cílem tohoto programu je přiblížit žákům problematiku tahu ptáků a problémy u nás zimujících druhů. Žáci se seznámí s nejčastějšími návštěvníky našich krmítek i vodních zimovišť a dozvědí se, proč a jak je třeba zimujícímu ptactvu pomáhat. Ve skupinách poté připraví krmivo pro vylosované druhy pěvců a vrubozobých. Druhá část programu nás zavede do terénu, kde s pomocí dalekohledů budeme pozorovat přítomné druhy a připravenou potravu jim nabídneme.

ptáci

Jak se žije ve dvou živlech

Tento program představí žákům širokou paletu našich obojživelníků. V tůních i v lesních porostech areálu stanice se poohlédneme po našich žabích sousedech a prohlédneme si je pěkně blízka. Seznámíme se s průběhem žabího roku, s nebezpečími, která naše obojživelníky ohrožují a také zkusíme najít cesty, jak by bylo možné obojživelníkům v našem okolí pomoci.

ropucha

 

S veverkou mezi hlodavce

Proč se hlodavcům říká hlodavci? Kdo všechno se do tohoto živočišného řádu řadí? Proč se v létě 2019 přemnožili hraboši? Jsou černé veverky v našem okolí invazní cizokrajné druhy? Kdo je největším českým hlodavcem a můžeme na něj narazit v našem regionu? Na tyto a mnoho dalších otázek si budeme odpovídat během programu, v němž se na hlodavce podíváme z mnoha úhlů pohledu - biologického, etologického, ekologického i z hlediska jejich zákonné ochrany.

veverka

 

Budkohrátky

V tomto programu budeme s pomocí dalekohledů pozorovat, jak hnízdí opeřenci v našem okolí - kde a jak staví hnízda a jak se ptačí rodiče starají o svá mláďata. Děti si zopakují naše běžné i méně běžné druhy ptáků, seznámí se s tím, kde a jak hnízdí, prozkoumají Kroniku špaččí rodiny a bude-li příležitost, zúčastní se kroužkování mláďat z hnízdních budek.

ptáče

 

Luční džungle

Pojďme se ponořit do moře trav a bylin, pojďme chvilku tiše sledovat, kdo tu ve skrytu zeleně žije, pojďme se seznámit s bezobratlými, kteří obývají toto království. S využitím sítěk a různých pastí zkusíme vystopovat malé obyvatele lučních společenstev. S pomocí literatury (učebnic, atlasů, obrazových určovacích klíčů), internetu či lektora je pak žáci zkusí pojmenovat a zařadit do systému.

ptáče

 

Hájemství vodních breberek

Voda je kolébkou života a organismů, které ji i v současnosti obývají, je ohromné množství. Pojďme společně zapátrat v blízké řece, rybníku či tůni po živáčcích, kteří ji osidlují. Vyzbrojíme se planktonkami, kelímky a miskami, přibereme nějakou tu optiku a nahlédneme do života na březích i pod hladinou svýma vlastníma očima.

vodní breberky

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video