Soutěž

Soutěž „DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ pro kolektivy škol, školek a stacionářů

 

Vážení ředitelé a učitelé škol, školek a stacionářů,
dovolte nám, abychom Vás a vaše školáky touto cestou pozvali k účasti na soutěži pro první stupeň základních škol, školek a stacionářů ‚DIVOČINA BLÍZKO NÁS‘. Pořadatelem soutěže je Stanice Pavlov, o.p.s.

Soutěž se týká ochrany přírody a jejím smyslem je zábavnou formou připomenout dětem život zvířat v naší volné přírodě v souvislosti s lidskou činností. Účast spočívá ve vyplnění krátkých soutěžních archů s několika málo jednoduchými otázkami či úkoly a jejich doručení pořadateli soutěže.

Soutěžení probíhá ve čtyřech kolech v termínech:
  • I. kolo - 15. září 2018 – 30. říjen 2018
  • II. kolo - 15. listopad 2018 – 31. prosince 2018
  • III. kolo - 15. leden 2019 – 28. únor 2019
  • IV. kolo - 15. březen 2019 – 30. duben 2019


Jednotlivá kola se vztahují ke zvířatům v různých ročních obdobích – buď k jednotlivým druhům či k jejich ochraně v průběhu roku.

Pro soutěž jsou vypsány tyto čtyři kategorie:

I. kategorie – třídy mateřských škol
II. kategorie – třídy základních škol - 1. – 3. třída
III. kategorie – třídy základních škol - 4. – 5. třída
IV. kategorie – kolektivy stacionářů

Ceny pro vítěze celé soutěže (pro každou kategorii zvlášť) jsou sestaveny následovně:

I. místo - Prohlídka záchranné Stanice Pavlov, o.p.s., včetně dopravy (jaro r. 2019)
II. místo - Naše návštěva u vás ve školce, škole či zařízení s programem se zvířátky (v termínu září – říjen 2019)
III. místo - Pracovní listy ze záchranné stanice a další věcné ceny pro celou třídu


Více je možné se dozvědět v přiložených pravidlech soutěže.
Soutěžní archy budou doručovány školám, školkám a zařízením emailem a budou také uveřejněny na webových stránkách Stanice Pavlov, o.p.s. www.stanicepavlov.eu, na Školském portálu Kraje Vysočina a informace na Portálu EVVO v sekci ‚Kalendář akcí‘ vždy před termínem započetí jednotlivého soutěžního kola. Soutěž je otevřená všem školním kolektivům v rámci daných kategorií. Přihláškou do soutěže je zaslaný a řádně vyplněný soutěžní arch.

 

Na setkání při soutěži „DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ se těší

kolektiv záchranné Stanice Pavlov, o.p.s.
V Pavlově 21. 8. 2018

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video