Pravidla

Pravidla soutěže pro MŠ, ZŠ a stacionáře „DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ pořádané záchrannou Stanicí Pavlov, o.p.s.

1. Obecná ustanovení
 1. Soutěž pořádá záchranná Stanice Pavlov, o.p.s., se sídlem Pavlov 54, 584 01 Pavlov (u Ledče nad Sázavou), IČO : 28771028 (dále jen pořadatel) pro mateřské školy, základní školy a stacionáře.
 2. Soutěž probíhá na území Kraje Vysočina v době od 15. 9. 2018 do 30. 4. 2019 ve čtyřech soutěžních kolech pro čtyři soutěžní kategorie (viz níže).
2. Soutěžící
 1. Účastníkem soutěže je kolektiv třídy mateřské školy, základní školy či kolektiv stacionáře dle jednotlivých kategorií (dále jen soutěžící).
 2. Kategorie pro soutěž „DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ jsou:
  I. kategorie – třídy mateřských škol
  II. kategorie – třídy základních škol - 1. – 3. třída
  III. kategorie – třídy základních škol - 4. – 5. třída
  IV: kategorie – kolektivy stacionářů
 1. Od každého soutěžícího bude za každé kolo platný pouze jeden soutěžní dotazník (při zaslání více vyplněných dotazníků od jednoho soutěžícího, budou přebytečné dotazníky odstraněny).
 2. Účast soutěžícího v soutěži vzniká doručením řádně vyplněného soutěžního dotazníku pořadateli.
3. Soutěž, výhra a způsob určení výherců
 1. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kolech
  1. kolo - 15. září 2018 – 30. říjen 2018
  2. kolo - 15. listopad 2018 – 31. prosince 2018
  3. kolo - 15. leden 2019 – 28. únor 2019
  4. kolo - 15. březen 2019 – 30. duben 2019
 1. Soutěž spočívá ve vyplnění soutěžních dotazníků či splnění úkolů a jejich doručení ve výše uvedeném termínu pořadateli soutěže.
 2. Datum posledního dne doručení pro jednotlivá kola je uvedeno a tučně vyznačeno v bodě 3 a).
 3. Soutěžní dotazníky budou čitelně označeny jménem soutěžícího (adresa školy a třída, kontakt na zástupce třídy – jméno a telefon) a budou doručeny buď jako příloha emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s označením (v předmětu emailu) SOUTĚŽ – DIVOČINA BLÍZKO NÁS, nebo poštou se stejným označením na obálce.
 4. V každém kole soutěže jsou pro jednotlivé kategorie vytvořeny odlišné soutěžní archy.
4. Dílčí vyhodnocení jednotlivých kol
 • bude probíhat na základě bodového systému, kdy k vyplněným soutěžním archům od jednotlivých soutěžících budou přiřazeny body od 1 do 10 (10 bodů je nejvyšší stupeň),
 • pokud bude součástí soutěže úkol, jehož výsledek pořadatel vloží na staniční Facebook, vyhraje dílko s nejvyšším počtem ‚laiků‘. Na Facebook budou výtvory umístěny najednou; ‚laikování‘ bude probíhat celý následující týden.
 • pokud bude více archů se stejným počtem bodů, proběhne losování za přítomnosti ředitele Stanice Pavlov, o.p.s. (výběr losem nemá vliv na celkové umístění v soutěži)
 1. Vítězové jednotlivých kol budou odměněni diplomem a malou věcnou cenou.
5. Vyhodnocení celé soutěže
 • bude probíhat na základě bodového ohodnocení z jednotlivých kol od 16. května 2019 do 31. května 2019. Z jednotlivých kol budou body sečteny a výsledek určí celkového výherce pro každou kategorii.
 • předchozí výběr losem nemá vliv na konečné umístění v soutěži
 • pokud bude více soutěžících se stejným počtem bodů, proběhne losování za přítomnosti ředitele Stanice Pavlov, o.p.s. a zástupce Kraje Vysočina.
 1. Ceny pro vítěze celé soutěže (pro každou kategorii zvlášť):
  1. místo - Prohlídka záchranné Stanice Pavlov, o.p.s., včetně dopravy (jaro r. 2019)
  2. místo - Naše návštěva u vás ve školce, škole či zařízení s programem se zvířátky (v termínu září – říjen 2019)
  3. místo - Pracovní listy ze záchranné stanice a další věcné ceny pro celou třídu
 1. Seznam výherců bude zveřejněn na internetové stránce www.stanicepavlov.eu . Výherci, kteří se umístí na prvních třech místech, budou jednotlivě kontaktováni.

 

Soutěžní archy budou doručovány školám, školkám a zařízením emailem a budou také uveřejněny na webových stránkách Stanice Pavlov, o.p.s. www.stanicepavlov.eu, na Školském portálu Kraje Vysočina a informace na Portálu EVVO v sekci ‚Kalendář akcí‘ vždy před termínem započetí jednotlivého soutěžního kola. Soutěž je otevřená všem školním kolektivům v rámci daných kategorií. Přihláškou do soutěže je zaslaný a řádně vyplněný soutěžní arch.

 

Na vaši účast v soutěži se těší kolektiv záchranné Stanice Pavlov, o.p.s.

V Pavlově 21. 8. 2018

 

ico adopceico dmsico nalezeneico video